Logo Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Larix im. Henryka Ruszczyca

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Larix"
im. Henryka Ruszczyca
Organizacja Pożytku Publicznego KRS 0000163353

   
   

Larix  

   

Dla bibliotek  

   

Zakończenie naboru wniosków w projekcie "Wypożyczalnia Czytaków - edycja 2023

Szanowni Państwo, Drodzy Bibliotekarze

Uprzejmie informujemy, iż zakończyliśmy nabór wniosków i podpisaliśmy już wszystkie umowy użyczenia w ramach projektu „Wypożyczalnia odtwarzaczy cyfrowej książki mówionej dla osób z dysfunkcją wzroku – Edycja 2023”.

Wszystkim Bibliotekom, które zgłosiły udział w projekcie pragniemy bardzo gorąco podziękować za tak ogromne zainteresowanie. Jednocześnie wyrażamy ubolewanie, iż nie wszystkim Bibliotekom mogliśmy przekazać Czytaki. Do projektu zgłosiło się aż 135 Bibliotek!!! Niestety, mieliśmy fundusze na zakup tylko 35 Czytaków, a więc tylko 35 Bibliotek otrzymało urządzenia.

Biblioteki, które nie otrzymały od nas urządzeń prosimy o wyrozumiałość. Mamy jednak nadzieję, że w roku 2024 Ministerstwo Kultury przychyli się do złożonego przez Stowarzyszenie „Larix” wniosku i dofinansuje go do wysokości wnioskowanej kwoty. Jeśli tak się stanie, to będziemy mogli zakupić 80 Czytaków, a Biblioteki, które nie otrzymały Czytaków w bieżącej edycji, będą miały pierwszeństwo, o ile otrzymamy nowe zgłoszenie do projektu realizowanego w roku 2024.

Dzięki tak wspaniałej frekwencji wierzymy, że wspólnie podejmowane działania są bardzo potrzebne i z pewnością będą przynosiły oczekiwane i wymierne efekty. Cieszymy się, że udało nam się (choć w niewielkim stopniu) odpowiedzieć na Państwa zapotrzebowanie i umożliwić dostęp do książek mówionych większej grupie niepełnosprawnych Czytelników.

Życzymy Państwu wytrwałości i satysfakcji z wykonywanej pracy oraz liczymy na dobrą i owocną współpracę w przyszłości.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury - państwowego funduszu celowego.

 Logo Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

   

Wspierają nas  

Logo PFRON

Logo MKiDN
Logo NCK
Logo Mazowsze
Logo Muzeum Historii Polski
   

© Copyright by Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Larix" im. Henryka Ruszczyca