Logo Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Larix im. Henryka Ruszczyca

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Larix"
im. Henryka Ruszczyca
Organizacja Pożytku Publicznego KRS 0000163353

   
   

Larix  

   

Dla bibliotek  

   

Podstawowe informacje o projekcie

Nazwa projektu: „Zasłuchani w literaturze"

Czas trwania projektu: 01.01.2022 – 31.03.2025

Całkowita wartość projektu: 4 229 073,00 zł

Dofinansowanie: 3 373 034,29 zł

Projekt jest podzielony na trzy etapy. Obecnie realizowany jest II Etap projektu, który przypada na okres: 01.04.2023 – 31.03.2024

Całkowita wartość realizowanego etapu: 1 969 140,00 zł

Dofinansowanie: 1 565 466,30 zł

Projekt jest dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

logo PFRON 

Adresaci: czytelnicy cyfrowych książek mówionych - osoby niewidome i słabowidzące oraz osoby z niepełnosprawnościami uniemożliwiającymi zapoznawanie się z drukiem pochodzące z obszaru całej Polski. Obok najliczniejszej grupy stanowiącej osoby dorosłe, są również dzieci i młodzież.

 

Głównym celem projektu jest wyrównywanie ograniczeń wynikających z niewystarczającego dostępu do książek możliwych do odczytania przez osoby z dysfunkcją wzroku. Projekt zwiększa możliwości uczestniczenia tych osób w kulturze poprzez dostęp do zaadaptowanych do postaci książki mówionej książek drukowanych.

Nagrane książki reprezentują różne gatunki literackie stanowiąc odpowiedź na różnorodne zapotrzebowanie czytelników.

Adresaci: czytelnicy cyfrowych książek mówionych - osoby niewidome i słabowidzące oraz osoby z niepełnosprawnościami uniemożliwiającymi zapoznawanie się z drukiem pochodzące z obszaru całej Polski. Obok najliczniejszej grupy stanowiącej osoby dorosłe, są również dzieci i młodzież.

W ramach niniejszego projektu nagranych zostanie 300 książek.

Przekażemy je czytelnikom za pośrednictwem ponad 320 bibliotek. Udostępnione zostaną w 2 etapach:

Pierwszą część udostępnimy we wrześniu 2023 roku, a kolejną – w marcu 2024 roku.

Harmonogram projektu:

  • Przygotowanie techniczne – kwiecień 2023 r.
  • Wybór, przygotowanie i opracowanie książek przeznaczonych do adaptacji – kwiecień 2023 – luty 2024 r.
  • Nagranie książek w studiu nagrań – kwiecień 2023 – marzec 2024 r.
  • Przygotowanie książek do przekazania – kwiecień 2023 – marzec 2024 r.
  • Udostępnianie książek – wrzesień 2023 i marzec 2024 r.
  • Rozliczenie i kontrola – kwiecień 2023 – marzec 2024 r.
   

Wspierają nas  

Logo PFRON

Logo MKiDN
Logo NCK
Logo Mazowsze
Logo Muzeum Historii Polski
   

© Copyright by Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Larix" im. Henryka Ruszczyca