Logo Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Larix im. Henryka Ruszczyca

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Larix"
im. Henryka Ruszczyca
Organizacja Pożytku Publicznego KRS 0000163353

   
   

Larix  

   

Dla bibliotek  

   

17 książek mówionych w najnowszym standardzie cyfrowym

Nazwa projektu: "Nagranie i bezpłatne udostępnienie niewidomym 17 książek mówionych w najnowszym standardzie cyfrowym

Czas trwania projektu: od 01.03.2014 do 30.06.2014

Adresaci: czytelnicy cyfrowych książek mówionych - osoby niewidome i słabowidzące.

Projekt jest realizowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Celem projektu jest wsparcie osób niewidomych w dostępie do nowych pozycji wybitnej literatury polskiej i światowej, różnorodnej tematycznie i gatunkowo. Celem jest także promocja tych książek wśród osób niewidomych. Książki nagrane w projekcie będą udostępnione osobom niewidomym w najnowocześniejszym standardzie cyfrowej książki mówionej poprzez sieć bibliotek na terenie całej Polski. Biblioteki, które współpracują ze Stowarzyszeniem, otrzymają zaproszenie do nieodpłatnego wzbogacenia swojego księgozbioru o nowe pozycje.

Zapraszamy do współpracy nowe biblioteki.

W wyniku realizacji projektu osoby niewidome zyskają dostęp do 17 pozycji książkowych, które wcześniej nie były dostępne w formie cyfrowych książek mówionych.

Etapy projektu:

  • Etap przygotowawczy - zakończony
  • Nagranie książek w studiu nagrań - zakończone
  • Działania promocyjne - zakończone
  • Przygotowanie książek do przekazania - zakończone
  • Udostępnianie książek - zakończone
   

Wspierają nas  

Logo PFRON

Logo MKiDN
Logo NCK
Logo Mazowsze
Logo Muzeum Historii Polski
   

© Copyright by Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Larix" im. Henryka Ruszczyca