Logo Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Larix im. Henryka Ruszczyca

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Larix"
im. Henryka Ruszczyca
Organizacja Pożytku Publicznego KRS 0000163353

   
   

Larix  

   

Dla bibliotek  

   

Wypożyczalnia odtwarzaczy cyfrowej książki mówionej dla osób niewidomych i słabowidzących

Nazwa projektu: "Wypożyczalnia odtwarzaczy cyfrowej książki mówionej dla osób niewidomych i słabowidzących - Edycja 2014"

Czas trwania projektu: od 01.03.2014 do 31.12.2014

Adresaci: Ostatecznymi odbiorcami zadania są niewidomi i słabowidzący czytelnicy, którzy w chwili obecnej nie mają dostępu do cyfrowych książek mówionych z powodu braku środków na zakup odtwarzaczy.

Projekt jest realizowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W ramach projektu Stowarzyszenie wybierze 80 bibliotek, którym nieodpłatnie wypożyczy odtwarzacze cyfrowej książki mówionej. Biblioteki te, to głównie gminne biblioteki publiczne, w których dostęp do książki cyfrowej dla osób niewidomych jest bardzo niewielki. Wraz z odtwarzaczem Stowarzyszenie przekaże bibliotekom własne zbiory dotychczas nagranych książek. Dzięki temu osoby niewidome - czytelnicy tych bibliotek - będą mogli wypożyczyć urządzenie do słuchania książek i korzystać z dóbr kultury.

Działania w projekcie:

  • działania informacyjne
  • zakup odtwarzaczy cyfrowej książki mówionej
  • wybór 80 bibliotek, które otrzymają odtwarzacze cyfrowych książek mówionych na podstawie umowy użyczenia
  • przekazanie urządzeń
  • uruchomienie wypożyczalni
   

Wspierają nas  

Logo PFRON

Logo MKiDN
Logo NCK
Logo Mazowsze
Logo Muzeum Historii Polski
   

© Copyright by Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Larix" im. Henryka Ruszczyca