Logo Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Larix im. Henryka Ruszczyca

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Larix"
im. Henryka Ruszczyca
Organizacja Pożytku Publicznego KRS 0000163353

   

Larix  

   

Dla bibliotek  

   

Nagranie i nieodpłatne rozpowszechnienie książek mówionych

Nazwa projektu: "Nagranie i nieodpłatne rozpowszechnienie książek mówionych przeznaczonych dla osób niewidomych i słabowidzących w najnowszym standardzie cyfrowym"

Czas trwania projektu: projekt wieloletni, pierwszy okres finansowania trwa od 01.01.2014 do 31.03.2015

Adresaci: czytelnicy cyfrowych książek mówionych - osoby niewidome i słabowidzące.

Projekt jest realizowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Logo PFRON

Głównym celem projektu jest zapewnienie osobom niewidomym stałego dostępu do książek jako jednej z form integracji społecznej i zawodowej. Projekt wspiera osoby niewidome w dostępie do kultury poprzez nagrywanie i regularne udostępnianie literatury polskiej i światowej, różnorodnej tematycznie i gatunkowo - w najnowocześniejszym standardzie cyfrowej książki mówionej. Celem jest także promocja tej literatury wśród osób niewidomych, a przez to popularyzacja czytelnictwa i dążenie do zwiększenia roli literatury w procesie rehabilitacji i aktywizacji społecznej.

W wyniku realizacji projektu osoby niewidome zyskają dostęp do 160 pozycji książkowych rocznie, które wcześniej nie były dostępne w formie cyfrowych książek mówionych.

Etapy projektu:

  • Etap przygotowawczy - zakończony
  • Nagranie książek w studiu nagrań - etap w trakcie realizacji
  • Działania promocyjne - w trakcie realizacji
  • Przygotowanie książek do przekazania - w trakcie realizacji
  • Udostępnianie książek
   

Wspierają nas  

Logo PFRON

Logo MKiDN
Logo NCK
Logo Mazowsze
Logo Muzeum Historii Polski
   

© Copyright by Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Larix" im. Henryka Ruszczyca