Logo Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Larix im. Henryka Ruszczyca

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Larix"
im. Henryka Ruszczyca
Organizacja Pożytku Publicznego KRS 0000163353

   
   

Larix  

   

Dla bibliotek  

   

Informacje ogólne o projekcie

Nazwa projektu: Niewidomi czytają słuchając"

Czas trwania projektu: od 01.01.2018 do 31.03.2019

Adresaci: czytelnicy cyfrowych książek mówionych - osoby niewidome i słabowidzące, z różnych miejscowości oraz o zróżnicowanych doświadczeniach czytelniczych.

Projekt jest realizowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Logo PFRON

Głównym celem projektu jest zapewnienie osobom niewidomym stałego dostępu do książek, jako jednej z form integracji społecznej i zawodowej. Projekt wspiera osoby niewidome w dostępie do kultury poprzez nagrywanie i regularne udostępnianie literatury polskiej i światowej, różnorodnej tematycznie i gatunkowo - w najnowocześniejszym standardzie cyfrowej książki mówionej. W ramach projektu zostanie nagranych 325 książek, z czego połowę będą stanowiły nowości wydawnicze. Celem projektu jest promocja literatury wśród osób niewidomych, a przez to popularyzacja czytelnictwa i dążenie do zwiększenia roli literatury w procesie rehabilitacji i aktywizacji społecznej.

Już we wrześniu 2018 r. przekażemy bibliotekom pierwsze 130 pozycji książkowych nagranych w ramach projektu, a pod koniec marca 2019 do rąk czytelników trafi kolejnych 195 pozycji. Część z tych książek stanowić będą nowości wydawnicze z roku 2018.  Dzięki temu, że książki przekazywane będą w dwóch częściach, osoby niewidome szybciej zyskają do nich dostęp.

Etapy projektu:

  • Etap przygotowawczy
  • Nagranie książek w studiu nagrań
  • Działania promocyjne
  • Przygotowanie książek do przekazania
  • Udostępnianie książek
   

Wspierają nas  

Logo PFRON

Logo MKiDN
Logo NCK
Logo Mazowsze
Logo Muzeum Historii Polski
   

© Copyright by Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Larix" im. Henryka Ruszczyca