Logo Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Larix im. Henryka Ruszczyca

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Larix"
im. Henryka Ruszczyca
Organizacja Pożytku Publicznego KRS 0000163353

   
   

Larix  

   

Dla bibliotek  

   

Podstawowe informacje o projekcie Wypożyczalnia - 2019

Nazwa projektu: "Wypożyczalnia odtwarzaczy cyfrowej książki mówionej dla osób niewidomych i słabowidzących - Edycja 2019"

Czas trwania projektu: 01.04.2019 – 31.12.2019

Adresaci: Ostatecznymi odbiorcami zadania są niewidomi i słabowidzący czytelnicy z całej Polski, którzy w chwili obecnej nie mają dostępu do cyfrowych książek mówionych z powodu braku środków na zakup odtwarzaczy. Bezpośrednimi adresatami działania są biblioteki publiczne, które mogą otrzymać jeden egzemplarz odtwarzacza cyfrowych książek mówionych – Czytak 4.

 

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

 Logo MKiDN

W ramach projektu Stowarzyszenie przekaże bibliotekom publicznym 48 odtwarzaczy cyfrowej książki mówionej. Zostaną one przekazane bibliotekom na podstawie umowy użyczenia. Użyczenie to jest nieodpłatne, biblioteka nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów z tytułu udziału  projekcie. Odtwarzacze cyfrowych książek mówionych pozostaną w bibliotekach do 31 grudnia 2021 roku. Po zakończeniu trwania umowy, będzie istniała możliwość przekazania bibliotece urządzenia na własność.

Zapraszamy biblioteki publiczne do współpracy i otwarcia się na problemy osób niewidomych. Pomóżmy razem niewidomym Czytelnikom w dostępie do kultury.  

Wraz z egzemplarzem odtwarzacza, Stowarzyszenie może przekazać bibliotekom własne zbiory dotychczas nagranych książek. Mamy dokładnie 2216 cyfrowych książek mówionych. Dzięki temu osoby niewidome - czytelnicy zapisani w tych bibliotekach – będą mogli wypożyczyć urządzenie do słuchania książek i korzystać z dóbr kultury.

 

Wkrótce na naszej stronie pojawi się formularz zgłoszenia do projektu.

 

   

Wspierają nas  

Logo PFRON

Logo MKiDN
Logo NCK
Logo Mazowsze
Logo Muzeum Historii Polski
   

© Copyright by Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Larix" im. Henryka Ruszczyca