Logo Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Larix im. Henryka Ruszczyca

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Larix"
im. Henryka Ruszczyca
Organizacja Pożytku Publicznego KRS 0000163353

   
   

Larix  

   

Dla bibliotek  

   

O projekcie

Nazwa projektu: „Książka na zdrowie"

Czas trwania projektu: od 01.01.2021 do 31.12.2021

Adresaci: osoby niewidome i słabowidzące oraz osoby z niepełnosprawnościami uniemożliwiającymi zapoznawanie się z drukiem, będące czytelnikami cyfrowych książek mówionych.

Celem projektu jest zapewnienie osobom z dysfunkcją wzroku dostępu do literatury, mogącej mieć wpływ na ich świadomość w zakresie prowadzenia zdrowego trybu życia.

W ramach realizacji niniejszego projektu do rąk czytelników trafi 12 publikacji z dziedziny zdrowia. Wśród wybranych książek znajdują się poradniki oraz literatura popularno-naukowa. Ich wspólnym mianownikiem jest temat ludzkiego zdrowia.

Zawierają one praktyczne wskazówki, jak uniknąć wielu chorób cywilizacyjnych oraz jak dążyć do utrzymania dobrego stanu zdrowia.

Postaramy się, by do rąk czytelników trafiły na początku 2022 roku.

Projekt jest realizowany ze środków pochodzących z darowizn oraz wpłat z 1% podatku.

   

Wspierają nas  

Logo PFRON

Logo MKiDN
Logo NCK
Logo Mazowsze
Logo Muzeum Historii Polski
   

© Copyright by Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Larix" im. Henryka Ruszczyca