Logo Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Larix im. Henryka Ruszczyca

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Larix"
im. Henryka Ruszczyca
Organizacja Pożytku Publicznego KRS 0000163353

   
   

Larix  

   

Dla bibliotek  

   

Podstawowe informacje o projekcie Wypożyczalnia - 2021

Nazwa projektu: "Wypożyczalnia odtwarzaczy cyfrowej książki mówionej dla osób niewidomych i słabowidzących - Edycja 2021"

Czas trwania projektu: 01.05.2021 – 31.12.2021

Adresaci: końcowymi odbiorcami zadania są czytelnicy bibliotek – osoby z dysfunkcją wzroku (osoby niewidome i słabowidzące) oraz osoby niepełnosprawne, które ze względu na swoją niepełnosprawność nie mogą czytać normalnego druku, będące mieszkańcami całej Polski. Bezpośrednimi adresatami działania są biblioteki publiczne, które mogą otrzymać jeden, lub w uzasadnionych przypadkach, dwa egzemplarze odtwarzacza cyfrowych książek mówionych – Czytak 4.

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

 Logo MKDNiS

W ramach projektu Stowarzyszenie przekaże bibliotekom publicznym 44 odtwarzacze cyfrowej książki mówionej. Zostaną one przekazane bibliotekom na podstawie umowy użyczenia. Użyczenie to jest nieodpłatne, a biblioteka nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów z tytułu udziału w projekcie. Odtwarzacze cyfrowych książek mówionych pozostaną w bibliotekach do 31 grudnia 2024 roku. Po zakończeniu trwania umowy, będzie istniała możliwość przekazania bibliotece urządzenia na własność.

Wraz z egzemplarzem odtwarzacza, Stowarzyszenie przekazuje bibliotekom własne zbiory dotychczas nagranych książek. Nasz katalog liczy obecnie 2848 cyfrowych książek mówionych i sukcesywnie jest powiększany.

Zapraszamy biblioteki publiczne do współpracy i wsparcia osób z dysfunkcją wzroku w ich dążeniu do aktywnego uczestnictwa w kulturze.

   

Wspierają nas  

Logo PFRON

Logo MKiDN
Logo NCK
Logo Mazowsze
Logo Muzeum Historii Polski
   

© Copyright by Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Larix" im. Henryka Ruszczyca