Logo Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Larix im. Henryka Ruszczyca

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Larix"
im. Henryka Ruszczyca
Organizacja Pożytku Publicznego KRS 0000163353

   

Larix  

   

Dla bibliotek  

   

Podstawowe informacje o projekcie

Nazwa projektu: „Nagranie i nieodpłatne rozpowszechnienie cyfrowych książek mówionych dla osób z dysfunkcją wzroku"

Czas trwania projektu: 01.01.2020 – 31.03.2023

Całkowita wartość projektu: 3 774 872,00 zł

Dofinansowanie: 2 442 199,71 zł

Projekt jest podzielony na trzy etapy. Obecnie realizowany jest III Etap projektu, który przypada na okres: 01.04.2022 – 31.03.2023

Całkowita wartość realizowanego etapu: 1257844,00 zł

Dofinasowanie: 999985,98 zł

Projekt jest dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

logo PFRON 

Adresaci: czytelnicy cyfrowych książek mówionych - osoby niewidome i słabowidzące oraz osoby z niepełnosprawnościami uniemożliwiającymi zapoznawanie się z drukiem pochodzące z obszaru całej Polski. Obok najliczniejszej grupy stanowiącej osoby dorosłe, są również dzieci i młodzież.

Głównym celem projektu jest wyrównywanie ograniczeń wynikających z niewystarczającego dostępu do książek możliwych do odczytania przez osoby z dysfunkcją wzroku, co wpływa na integrację społeczną i zawodową tych osób. Projekt wspiera te osoby w równym dostępie do kultury poprzez nagrywanie i regularne udostępnianie literatury polskiej i światowej, różnorodnej tematycznie i gatunkowo – w formie cyfrowej książki mówionej. W ramach niniejszego projektu nagranych zostanie 260 książek.

Przekażemy je czytelnikom za pośrednictwem bibliotek. Udostępnione zostaną w 2 etapach:

Pierwszą część książek udostępnimy we wrześniu 2022 roku, a kolejną – w marcu 2023 roku.

Harmonogram projektu:

◾ Przygotowanie techniczne – kwiecień 2022r.

◾ Nagranie książek w studiu nagrań – kwiecień 2022 – marzec 2023r.

◾ Przygotowanie książek do przekazania – kwiecień 2022 – marzec 2023r.

◾ Działania promocyjne – kwiecień 2022 – marzec 2023 r.

◾ Udostępnianie książek – wrzesień 2022 i marzec 2023 r.

◾ Rozliczenie i kontrola – kwiecień 2022 - marzec 2023 r.

   

Wspierają nas  

Logo PFRON

Logo MKiDN
Logo NCK
Logo Mazowsze
Logo Muzeum Historii Polski
   

© Copyright by Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Larix" im. Henryka Ruszczyca