Logo Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Larix im. Henryka Ruszczyca

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Larix"
im. Henryka Ruszczyca
Organizacja Pożytku Publicznego KRS 0000163353

   
   

Larix  

   

Dla bibliotek  

   

2022

W roku 2022 Stowarzyszenie „Larix” nadal kontynuuje działalność na rzecz udostępniania osobom z dysfunkcją wzroku oraz osobom z niepełnosprawnościami uniemożliwiającymi zapoznawanie się z drukiem, cyfrowych książek mówionych.

Tak jak do tej pory, nagramy zarówno nowości wydawnicze jak również książki wydane drukiem przed wielu laty. Będą to zarówno propozycje czytelników, jak też nagradzane i rekomendowane dzieła literatury polskiej i światowej. Ze względu na zróżnicowane preferencje czytelników, postaramy się, żeby nagrane książki mogły zadowolić najbardziej wyszukane gusta.

Dzięki trzem projektom realizowanym m.in. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, już we wrześniu 2022 r. udostępnimy czytelnikom ponad 150 książek. Kolejną część udostępnimy pod koniec marca 2023 r.

W ramach aktualnie realizowanych projektów nagramy łącznie ponad 380 książek.

Tak jak i dotychczas, trafią one do rąk czytelników poprzez sieć bibliotek współpracujących ze Stowarzyszeniem.

A już w drugiej połowie roku, zarówno doo nowych, jak też współpracujących ze Stowarzyszeniem bibliotek, trafi kilkadziesiąt odtwarzaczy cyfrowej książki mówionej Czytak 4. Projekt
„Wypożyczalnia odtwarzaczy cyfrowej książki mówionej dla osób z dysfunkcją wzroku” realizowany jest dzięki dofinansowaniu z Ministerstwa Kultury i Dzidzictwa Narodowego.

Nasze aktualnie realizowane projekty to:

◾ Nagranie i nieodpłatne rozpowszechnienie cyfrowych książek mówionych dla osób z dysfunkcją wzroku

▪ Zasłuchani w literaturze

◾ Kulinarne podróże

▪ Wypożyczalnia odtwarzaczy cyfrowej książki mówionej dla osób z dysfunkcją wzroku - edycja 2022

Podsumowanie projektu

Informacje o książkach nagranych w ramach projektu

W ramach projektu "Nagranie i nieodpłatne rozpowszechnienie cyfrowych książek mówionych dla osób z dysfunkcją wzroku" realizowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2023/2023 zostało nagranych łącznie 260 cyfrowych książek mówionych, z których pierwszy pakiet 115 książek został przekazany we wrześniu 2022 roku, a kolejny, zawierający 145 książek w marcu 2023 roku. Książki zostały przekazane do ponad 280 bibliotek współpracujących ze Stowarzyszeniem „Larix”. Żadna z publikacji, zaadoptowanych do postaci książki mówionej, nie była do tej pory dostępna dla osób z dysfunkcją wzroku w postaci audiobooka.

Nagrane książki przeczytało 40 aktorów i lektorów, z których wielu od dawna znanych jest już czytelnikom. Wśród przedstawionych tytułów znaleźć można:

Biografie i wspomnienia, literaturę historyczną i reportaż, literaturę dziecięcą i młodzieżową, literaturę popularno-naukową oraz różnego gatunku powieści.

Wszystkie pozycje dostępne są dla osób z dysfunkcją wzroku w bibliotekach, które nawiązały współpracę ze Stowarzyszeniem.

Pełna lista 260 cyfrowych książek mówionych nagranych w ramach projektu znajduje się w pliku poniżej:

lista nagranych 260 książek

Projekt „Nagranie i nieodpłatne rozpowszechnienie cyfrowych książek mówionych dla osób z dysfunkcją wzroku" został zrealizowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

 logo PFRON

II etap - przekazanie 145 książek

W ramach projektu "Nagranie i nieodpłatne rozpowszechnienie cyfrowych książek mówionych dla osób z dysfunkcją wzroku" realizowanego ze środków PFRON w roku 2022/2023 zostało nagranych łącznie 260 cyfrowych książek mówionych.

W wyniku realizacji drugiego etapu projektu udostępniliśmy bibliotekom w marcu 2023 r. kolejne książki. Pakiet zawiera 145 publikacji, które zostały przeczytane przez ponad 40 znanych już czytelnikom, jak również nowych lektorów.

Czytelnicy mogą już je wypożyczać za pośrednictwem bibliotek.

Poniżej wykaz 145 pozycji cyfrowych książek mówionych, które zostały dołączone do zbioru wszystkich książek udostępnianych bibliotekom w postaci plików audio zabezpieczonych do formatu Czytaka:

wykaz 145 książek

Projekt „Nagranie i nieodpłatne rozpowszechnienie cyfrowych książek mówionych dla osób z dysfunkcją wzroku" został zrealizowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

logo PFRON

Podstawowe informacje o projekcie

Nazwa projektu: „Nagranie i nieodpłatne rozpowszechnienie cyfrowych książek mówionych dla osób z dysfunkcją wzroku"

Czas trwania projektu: 01.01.2020 – 31.03.2023

Całkowita wartość projektu: 3 774 872,00 zł

Dofinansowanie: 2 442 199,71 zł

Projekt jest podzielony na trzy etapy. Obecnie realizowany jest III Etap projektu, który przypada na okres: 01.04.2022 – 31.03.2023

Całkowita wartość realizowanego etapu: 1257844,00 zł

Dofinasowanie: 999985,98 zł

Projekt jest dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

logo PFRON 

Adresaci: czytelnicy cyfrowych książek mówionych - osoby niewidome i słabowidzące oraz osoby z niepełnosprawnościami uniemożliwiającymi zapoznawanie się z drukiem pochodzące z obszaru całej Polski. Obok najliczniejszej grupy stanowiącej osoby dorosłe, są również dzieci i młodzież.

Głównym celem projektu jest wyrównywanie ograniczeń wynikających z niewystarczającego dostępu do książek możliwych do odczytania przez osoby z dysfunkcją wzroku, co wpływa na integrację społeczną i zawodową tych osób. Projekt wspiera te osoby w równym dostępie do kultury poprzez nagrywanie i regularne udostępnianie literatury polskiej i światowej, różnorodnej tematycznie i gatunkowo – w formie cyfrowej książki mówionej. W ramach niniejszego projektu nagranych zostanie 260 książek.

Przekażemy je czytelnikom za pośrednictwem bibliotek. Udostępnione zostaną w 2 etapach:

Pierwszą część książek udostępnimy we wrześniu 2022 roku, a kolejną – w marcu 2023 roku.

Harmonogram projektu:

◾ Przygotowanie techniczne – kwiecień 2022r.

◾ Nagranie książek w studiu nagrań – kwiecień 2022 – marzec 2023r.

◾ Przygotowanie książek do przekazania – kwiecień 2022 – marzec 2023r.

◾ Działania promocyjne – kwiecień 2022 – marzec 2023 r.

◾ Udostępnianie książek – wrzesień 2022 i marzec 2023 r.

◾ Rozliczenie i kontrola – kwiecień 2022 - marzec 2023 r.

I Etap - przekazanie 115 książek

Zgodnie z harmonogramem projektu „Nagranie i nieodpłatne rozpowszechnienie cyfrowych książek mówionych dla osób z dysfunkcją wzroku", dla okresu realizacji: 01.04.2022-31.03.2023, w ramach pierwszego etapu ww. projektu, udostępniamy dziś czytelnikom za pośrednictwem bibliotek w całym kraju 115 nowych książek mówionych. Książki zostały przygotowane i zabezpieczone tak, aby mogły z nich korzystać wyłącznie osoby do tego uprawnione, zgodnie z art. 6 ust.1 pkt. 18. ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U.  2018 roku poz. 1191 z późn. zm.

Nagrane książki zostały przeczytane przez 36 aktorów i lektorów, z których niektórzy są dobrze znani czytelnikom.

Tematyka publikacji jest również zróżnicowana i w dużej mierze jest odpowiedzią na sugestie i prośby czytelników.

Udostępnione książki czytelnicy mogą już wypożyczać za pośrednictwem bibliotek współpracujących ze Stowarzyszeniem.

Poniżej wykaz 115 tytułów cyfrowej książki mówionej, które zostały dołączone do zbioru wszystkich książek w formacie Czytaka:

Sygn.

Autor

Tytuł

Lektor

22991

Socha Natasza

Agencja rozbitych serc t. 1. Zemsta i t. 2. Rewanż

Furczyk Bożena

22992

Axat Federico

Amnezja

Woś Grzegorz

22993

Wiśniewski Radosław

Apokalipsa 1939. Początek

Mazurkiewicz Robert

22994

Zagórski Sławomir

Baśka Murmańska i Lwy Północy

Ryś Sebastian

22995

Escobar Mario

Bibliotekarka z Saint-Malo

Faszczewska Katarzyna

22996

Gundar-Goshen Ayelet

Budząc lwy

Makarski Piotr

22997

Quach Michelle

Cała szkoła mówi o mnie

Derengowska Joanna

22998

Trętowska Monika

Chile. Dalej być nie może

Krypczyk Anna

22999

Wood Monica

Chłopiec jeden na milion

Darnowska Agata

23000

Lark Sarah

Czas ognistych kwiatów t. 1.

Puchalska Katarzyna

23001

Lagercrantz David

Człowiek, który wyszedł z mroku

Konrad Sebastian

23002

Whitewood Peter

Czystka Stalina w Armii Czerwonej. Początki wielkiego terroru

Szklarz Maciej

23003

Verne Juliusz

Dom parowy. Podróż po północnych Indiach

Polkowski Krzysztof

23004

Giordano Raphaellle

Dzień, w którym lwy zaczną jeść sałatę

Derengowska Joanna

23005

Rudnicka-Litwinek Anna

Dziewczyny na Skrzydłach. Polskie lotniczki, które zdobyły niebo

Darnowska Agata

23006

Herbich Anna

Dziewczyny sprawiedliwe

Komorowska-Kwaśniewska Anna

23007

Zueco Luis

El Castilo t. 2. Miasto

Zawada Jacek

23008

Zueco Luis

El Castilo t. 3. Opactwo

Zawada Jacek

23009

DeWitt Patrick

Francuskie wyjście. Tragedia manier

Wiśniewska-Mazan Marietta

23010

Jensen Robert A.

Gdy opadnie kurz. Czego praca przy katastrofach nauczyła mnie o życiu

Mazurkiewicz Robert

23011

Wlekły Mirosław

Górski. Wygramy my albo oni

Mazurkiewicz Robert

23012

Krzemińska Agnieszka

Grody, garnki i uczeni. O archeologicznych tajemnicach ziem polskich

Nowik Krzysztof

23013

Kagge Erling

Idź krok po kroku

Beta Konrad

23014

Wójcik-Tuliszka Honorata

Inny początek. Adopcja - piękno powtórnych narodzin

Sobiś Paulina

23015

Żadan Serhij

Internat

Utta Mirosław

23016

Burton Mary

Jeden krok przed śmiercią

Żmuda Olga

23017

Cooper  James Fenimore

Kamienne serce

Nowik Krzysztof

23018

Van Eijkelenborg Dominika

Kiedy będziemy deszczem

Żmuda Olga

23019

Ball Jesse

Kiedy zapadła cisza

Nowik Krzysztof

23020

Flanagan Adrian

Klub Zdobywców Przylądka Horn

Utta Mirosław

23021

Quick Amanda

Kłamstwa w blasku księżyca

Darnowska Agata

23022

Demianowicz Anita

Końca świata nie było

Puchalska Katarzyna

23023

Owsiany Tomasz

Kraj naprawdę i na niby. Reportaże z Gujany Francuskiej

Bednarski Bartosz

23024

DePalma Anthony

Kubańczycy. Zwykli ludzie w niemożliwym kraju

Faszczewska Katarzyna

23025

Vcleeves Ann

Kwartet szetlandzki. t. 6: Mgliste powietrze

Utta Mirosław

23026

Tariq Ali

Kwintet muzułmański t. 1: W cieniu drzewa granatu

Kaczmarczyk Krzysztof

23027

Ernaux Annie

Lata

Lewandowska Emilia

23028

Stykała Magdalena

Legia Cudzoziemska damskim okiem, czyli pomarańcze na Antarktydzie

Emilianowicz Magdalena

23029

Joshi Alka

Malowane henną

Puchalska Katarzyna

23030

Munzer Hanni

Miłość w czasach zagłady

Furczyk Bożena

23031

Preston Natasha

Mroczne jezioro

Herdzik Emma

23032

Kottler Jeffrey A., Carlson Jon

Mumia przy rodzinnym stole. Mistrzowie psychoterapii i ich najbardziej niezwykłe przypadki

Utta Mirosław

23033

Simsion Graeme, Buist Anne

Na szlaku szczęścia

Derengowska Joanna

23034

May Peter

Na szlaku trumien

Plewako-Szczerbiński Krzysztof

23035

Swan Karen

Najlepszy prezent

Faszczewska Katarzyna

23036

Curwood James Oliver

Niebezpieczny szlak

Fulara Jędrzej

23037

Zahn Timothy

Nocny pociąg do Rigel

Zawada Jacek

23038

Durrell Gerald

Ogród bogów

Szklarz Maciej

23039

Dal Cin Luigi, Quarenghi Giusi

Opowieści z 4 stron świata:

Głos tam-tamów. Bajki z Afryki; Jedwabne wątki. Baśnie z Dalekiego Wschodu; Na skrzydłach kondora. Bajki z Chile; W lesie Baby Jagi. Baśnie rosyjskie; W rytm zaklęć. Bajki brazylijskie; Mukashi, mukashi. Dawno, dawno temu w Japonii.

Darnowska Agata

23040

Meissner Janusz

Opowieść o korsarzu Janie Martenie: Czarna bandera. Czerwone krzyże. Zielona brama

Zawada Jacek

23041

Dawkins Richard, Wong Yan

Opowieść przodka. Pielgrzymka do początków życia

Kaczmarczyk Krzysztof

23042

Antosz Marcin

Opóźnienie może ulec zmianie

Mazurkiewicz Robert

23043

Færøvik Torbjørn

Orient Express. Świat z okien najsłynniejszego pociągu

Plewako-Szczerbiński Krzysztof

23044

Czajko Wojciech

Pamiętnik znaleziony w Afryce

Mazurkiewicz Robert

23045

Strelecky John P.

Pewnego razu w kawiarni na końcu świata

Makarski Piotr

23046

Hilderbrand Elin

Piękny dzień

Wiśniewska-Mazan Marietta

23047

Pinker Steven

Piękny styl. Przewodnik człowieka myślącego po sztuce pisania XXI wieku

Mazurkiewicz Robert

23048

Vargas Fred

Po zapadnięciu nocy

Wiśniewska-Mazan Marietta

23049

Tiller Carl Frode

Początki

Jodliński Mikołaj

23050

Moyes Jojo

Pod osłoną deszczu

Puchalska Katarzyna

23051

Woydyłło Ewa

Podnieś głowę

Chojnacka-Gościniak Hanna

23052

Silei Fabrizio

podróż Kati

Jarnutowska Ewelina

23053

Jaswal Balli Kaur

Podróż życia sióstr Shergill

Derengowska Joanna

23054

Budzisz Stasia

Pokazucha. Na gruzińskich zasadach

Chojnacka-Gościniak Hanna

23055

Bożek Dagmara

Polarniczki. Zdobywczynie podbiegunowego świata

Darnowska Agata

23056

Munzer Hanni

Poławiacze dusz

Żmuda Olga

23057

Gawarecki Czesław

Próchnica i fermentacja. Pamiętnik

Nowik Krzysztof

23058

Filipowicz Wika

Przy stole z królem. Jak ucztowano na królewskim dworze

Kinder-Kiss Hanna

23059

Chandler Andy

Przygody 3 detektywów. Tajemnica jąkającej się papugi

Bogdaniuk Jan

23060

Chandler Andy

Przygody 3 detektywów. Tajemnica kurczącego się domu

Bogdaniuk Jan

23061

Chandler Andy

Przygody 3 detektywów. Tajemnica pana Pottera

Bogdaniuk Jan

23062

Chandler Andy

Przygody 3 detektywów. Tajemnica śmiejącego się cienia

Bogdaniuk Jan

23063

Chandler Andy

Przygody 3 detektywów. Tajemnica wypchanego kota

Bogdaniuk Jan

23064

Obrąpalska Grażyna

Przystanek Kostaryka

Herdzik Emma

23065

Lockhart Emily

Rodzina łgarzy

Darnowska Agata

23066

Hansen Valerie

Rok 1000. Jak odkrywcy połączyli odległe zakątki świata i rozpoczęła się globalizacja

Zawada Jacek

23067

Wincek Lidia

Roślinne terapie antynowotworowe w praktyce terapeutycznej

Bierkowska Dorota

23068

Skowronek Sławomir

Rozbitkowie. Heilsberg roku 1823. Opowieść o ludziach szukających drogi do domu

Nowik Krzysztof

23069

Burke James Lee

Samotny wędrowiec

Kaczmarczyk Krzysztof

23070

Miller Santo Courteny

Sekret drzewa oliwnego

Darnowska Agata

23071

Jeong You Jeong

Siedem lat ciemności

Kaczmarczyk Krzysztof

23072

Milwood Ellie

Skrzypaczka z Auschwitz

Kinder-Kiss Hanna

23073

Mandel Emily St. John

Stacja jedenasta

Fulara Jędrzej

23074

Corporon Yvette Manessis'

Szept cyprysów

Rachwalak Monika

23075

Vanier Nicolas

Szkoła życia

Wolny Michał

23076

Rynkowski Robert M.

Szyfr, muzeum i sykomora, czyli gdzie jest skarb prapradziadka

Wolny Michał

23077\

Milewska Monika

Ślepa kuchnia. Jedzenie i ideologia w PRL

Utta Mirosław

23078

Skowronek Sławomir

Śnieg, ogień i krew. Heilsberg. Pasjonująca powieść historyczna osadzona w Polsce 1807 roku

Nowik Krzysztof

23079

Martin Rafe

Świat, który istniał przed naszym

Herdzik Emma

23080

Bennett Jenn

Światło Księżyca

Furczyk Bożena

23081

Preys Robert T.

Tajemnice Sahary

Beta Konrad

23082

Peroni Robert

Tam, gdzie wiatr krzyczy najgłośniej. Moje drugie życie w krainie wiecznych lodów

Makarski Piotr

23083

Hansen Dorte

Ten dom jest mój

Furczyk Bożena

23084

Guthrie Woody

To jest wasz kraj, to jest mój kraj

Mazurkiewicz Robert

23085

Lamb Wally

To wiem na pewno

Kaczmarczyk Krzysztof

23086

Vargas Fred

Uciekaj szybko i wróć późno

Żmuda Olga

23087

Sussman Paul

Ukryta oaza

Konrad Sebastian

23088

Tammet Daniel

Urodziłem się pewnego błękitnego dnia

Fulara Jędrzej

23089

Naskręt Anna

Uwięziony krzyk

Herdzik Emma

23090

Myśliwski Wiesław

W środku jesteśmy baśnią. Mowy i rozmowy

Nowik Krzysztof

23091

Walters Louise

Walizka Pani Sinclair

Sobiś Paulina

23092

Garbal Łukasz

Wedlowie. Czekoladowe imperium

Furczyk Bożena

23093

Linklater Eric

Wiatr z księżyca

Darnowska Agata

23094

Moro Simone

Widziałem otchłań

Jodliński Mikołaj

23095

Kirkilionis Evelin

Więź daje siłę. Emocjonalne bezpieczeństwo na dobry początek

Siudyka Magdalena

23096

Wilczyńska Karolina

Właśnie dziś, właśnie teraz

Derengowska Joanna

23097

Franzen Jonathan

Wolność

Anzorge Katarzyna

23098

Pstrokoński Paweł

Wszystkie okna dla oknówek. Ptasie historie z sąsiedztwa

Mazurkiewicz Robert

23099

Bussi Michel

Wyryte w piasku

Konrad Sebastian

23100

Santiago Roberto

Zagubieni w czasie t. 3. Przygody Balbuenów w Cesarstwie Rzymskim

Bogdaniuk Jan

23101

Trzciński Tomasz

Zapomniany świat. Klęska głodu w świecie konsumpcjonizmu. Czy jesteśmy skazani na bezradność?

Chojnacka-Gościniak Hanna

23102

Iggulden Conn

Zdobywca t. 1. Narodziny Imperium

Mazurkiewicz Robert

23103

Iggulden Conn

Zdobywca t. 2. Władcy łuku

Mazurkiewicz Robert

23104

Bassford Katherine

Zerwij z cukrem

Jodliński Mikołaj

23105

Szaraniec Arkadiusz

Żubry lubią jeżyny

Szklarz Maciej

 

Projekt "Nagranie i nieodpłatne rozpowszechnienie cyfrowych książek mówionych dla osób z dysfunkcją wzroku" jest realizowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

logo PFRON

Podsumowanie projektu

Informacje o książkach nagranych w ramach projektu

W ramach projektu "Zasłuchani w literaturze" realizowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2022/2023 zostało nagranych łącznie 110 cyfrowych książek mówionych, z których pierwszy pakiet 55 książek został przekazany we wrześniu 2022 roku, a kolejny w marcu 2023 roku. Książki zostały przekazane do ponad 300 bibliotek współpracujących ze Stowarzyszeniem „Larix”. Żadna z publikacji, zaadoptowanych do postaci książki mówionej, nie była do tej pory dostępna dla osób z dysfunkcją wzroku w postaci audiobooka.

Nagrane książki przeczytało 32 aktorów i lektorów, z których wielu od dawna znanych jest już czytelnikom. Wśród przedstawionych tytułów znaleźć można:

Biografie i wspomnienia, literaturę historyczną i reportaż, literaturę dziecięcą i młodzieżową, literaturę popularno-naukową oraz różnego gatunku powieści.

Wszystkie pozycje dostępne są dla osób z dysfunkcją wzroku w bibliotekach, które nawiązały współpracę ze Stowarzyszeniem.

Pełna lista 260 cyfrowych książek mówionych nagranych w ramach projektu znajduje się w pliku poniżej:

lista 110 nagranych książek

Projekt „Zasłuchani w literaturze" został zrealizowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

logo PFRON

   

Wspierają nas  

Logo PFRON

Logo MKiDN
Logo NCK
Logo Mazowsze
Logo Muzeum Historii Polski
   

© Copyright by Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Larix" im. Henryka Ruszczyca