Logo Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Larix im. Henryka Ruszczyca

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Larix"
im. Henryka Ruszczyca
Organizacja Pożytku Publicznego KRS 0000163353

   
   

Larix  

   

Dla bibliotek  

   

Informacje ogólne o projekcie

Nazwa projektu:

„Niewidomi czytają słuchając"

Czas trwania projektu:

01.04.2020 - 31.03.2021

Adresaci projektu:

Czytelnicy cyfrowych książek mówionych - osoby niewidome i słabowidzące oraz osoby z niepełnosprawnościami uniemożliwiającymi zapoznawanie się z drukiem pochodzące z obszaru całej Polski. Wśród odbiorców znajdują się dzieci i młodzież oraz najliczniejsza grupa, którą stanowią dorośli czytelnicy

Projekt jest realizowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

 Logo PFRON

Cel projektu:

Głównym celem projektu jest zapewnienie osobom z dysfunkcją wzroku stałego dostępu do książek, jako jednej z form integracji społecznej i zawodowej. Projekt wspiera te osoby w równym dostępie do kultury poprzez nagrywanie i regularne udostępnianie literatury polskiej i światowej, różnorodnej tematycznie i gatunkowo – w formie cyfrowej książki mówionej.

Opis projektu:

W ramach niniejszego projektu zostanie nagranych 260 książek. Już we wrześniu 2019 r. przekażemy bibliotekom pierwszych 130 adaptacji książkowych, nagranych w ramach projektu, a pod koniec marca 2020 do rąk czytelników trafi kolejnych 130 pozycji.

Etapy projektu:

  1. Przygotowanie techniczne – kwiecień 2020 r.
  2. Nagranie książek w studiu nagrań – kwiecień 2020 – marzec 2021 r.
  3. Przygotowanie książek do przekazania – kwiecień 2020 – marzec 2021 r.
  4. Działania promocyjne – kwiecień 2020 – marzec 2021 r. 
  5. Udostępnianie książek – wrzesień 2020 i marzec 2021 r.
   

Wspierają nas  

Logo PFRON

Logo MKiDN
Logo NCK
Logo Mazowsze
Logo Muzeum Historii Polski
   

© Copyright by Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Larix" im. Henryka Ruszczyca